Oprema vozil

  •  standardna frigo vozila
  •  dvonivojna frigo vozila (duoble deck)
  •  vozila z možnostjo hkratnega prevoza na dveh različnih temperaturnih režimih (npr. sveže in zmrznjeno hkrati)
  •  vozila opremljena s telematskim sistemom sledenja
  •  mobilne pregradne stene
  •  temperaturni izpis od začetka do konca transporta
  •  ATP certifikat
  •  PHARMA certifikat za prevoz zdravil
  •  CEMT dovolilnica*

* CEMT dovolilnico lahko pošljemo na vaš E-poštni naslov vendar pa mora biti le za ogled - brez downloada!